Ngày 12/07/2021 Trường TH Đại Ân 1A tham gia vào cuộc thi ATGT với phương châm là giao lưu- học hỏi và có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm các tình huống và nâng cao kiến thức của ...